من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


ولنتاين

سلام خوبین؟ولنتاین مبارک.یادمه پارسال آرزو کردم ولنتاین بعدی من هم عاشق باشم.ولی الان نیستم.و فکر می کنم هیچ وقت نتونم این احساسو تجربه کنم.و همیشه حسرتشو دارم.

بگذریم این روز قشنگو به همه تبریک می گم. و باز هم آرزو می کنم سال دیگه من هم عاشق باشم.یه آپ دیگه هم می ذارم با یه شعر عاشقانه.

                     


shideh joon