من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


شيده کم پيدا می شود!

سلام خوبین؟

ما هم خوبیم.

اومدم بگم سرم به شدت شلوغه.امتحان ها نزدیکه و وقتی دو تا تحدید به صفر هم داشته باشی واقعا به کارهای دیگه نمی رسی. بعد هم یه مسافرت زیارتی در پیش دارم که به محضه تموم شدنه امتحانامه یعنی ۱۵ تیر اگه خدا بخواد قراره با مامانی بریم مکه. احتمالا تا یکی دو ماه دیگه خیلی خیلی کم پیدا هستم.  شما به بزرگیه خودتون ببخشید. به جونه خودم به همه سر می زنم و آپ ها رو می خونم اما اگه نکامنتیدم ناراحت نشین. احتمالا هم تا اون موقع آپ نکنم. شاید حدیث بیاد و بعضی وقتا یه دستی به سر و گوشه اینجا بکشه.تا منو یادتون نره.

پس من برمی گردم.

قول بدین فراموشم نکنین.

با دسته پر میام و مثل قبل خواهم بود.

همتونو دوست دارم دوستای وبلاگیه خیلی خیلی عزیزم. برام دعا کنین. به امید اون روز.


shideh joon