من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


حلالم کنيد.

سلاااااااااااااااااااام خوبین؟ خدا رو شکر ما هم خوبیم.

ما هم دیگه رفتنی شدیم. فردا صبح پروازمونه. توروخدا حلالم کنید. من هم برای همتون دونه دونه دعا می کنم قول میدم.ایشالا که سفره حج قسمته همتون بشه. دلم حسابی تنگ می شه برای شما و برای اینجا. امیدوارم بتونم بعده این سفر بنده ی خوبی برای خدا باشم.و رابطه م با دوست جون در اولین فرصت رسمی بشه. نمی دونم چی باید بگم.

امتحانا هم تموم شد. بد و خوب گذشت.بماند که چه حرصی خوردیم و چه زجری کشیدیم سره ژوژمان ها. خودم دعا می کنم ولی شما هم دعا کنین درسی رو نیوفتم. من هم به جونه خودم برای همتون دعا می کنم. البته اگه منو قابل بدونین.

خلاصه اگر بار گران بودیمو رفتیم............. .


shideh joon