من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

سلام يکی به من بگه از دست خودم چی کار کنم تا يه چيزی به فکرم ميرسه بدون اينکه يه ذره بيشتر فکر کنم انجامش می دم.ديروز يهو به کله م زد موهامو کوتاه کنم جای همه خالی يه گند خوشگل به موهام زدمانقدر زشت شدم(حالا مگه قبلا خوشگل بودم؟) من موهامو می خوامعصر هم با همون موهای قشنگ با ۲ تا از دوستام که دوقولو هستن رفتم بيرون که خوش نگذشت . راستی ديروز آلبوم ماچ افشين به دستم رسيد حسابی ترکونده. روی آهنگ ۶ و ۸ آلمانی خونده البته فکر کنم صدای داداشش باشه ولی باحاله حتما بگيريد شعری که امروز می نويسم از فريدون مشيريه تا فردا

                                    جرز و مد

ماه دريا را به خود می خواند و آب؛

        با کمندی در فضاها ناپديد

      دم به دم خود را به بالا می کشيد.

جا به جا در راه اين دلدادگان

                             اختران آويخته فانوس ها.

گفتم اين دريا و اين يک ذره راه!

می رساند عاقبت خود را به ماه

من چه می گويم جدا از ماه خويش 

بين ما

         افسوس:

                      اقيانوس ها........... 


shideh joon