من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

سلام من ديروز آپ نکردم چون کامپيوتر خراب بود در ضمن آدم بد شانس که می گن منم ها اين دومين باره که دارم مطلبو تایپ می کنم يهو هنگ کرد همش پاک شداينم يه روانشنسی با حال:

شما ترجيح ميدهيد که انگشتر خود را در کدام انگشتتان قرار دهيد؟

انگشت شست: شما مجذوب کالاهای مدرن و مد روز هستيد و از اينکه مورد توجه قرار بگيريد لذت می بريد.شما بيرون رفتن و تفريح را دوست داريد و فردی پر انرژی هستيد از زندگی لذت می بريدو هميشه آماده هستيدتا با چيزهای جديد روبرو شويد.

انگشت اشاره: شما دارای اعتماد به نفس کامل و مسوليت پذير هستيد. رهبری و هدايت را دوست داريد و می توانيد در ظاهر بسيار جدی و خشن باشيد اما در باطن ملايم و حساس که از امور بهينه زندگی لذت ببريد.

انگشت وسط: بيشتر افرادی که در اين گروه قرار دارند از رشد و بالندگی سر باز می زنندو بيشتر به خود محوری تمايل دارند با وجود اين هميشه بی ريا و ملاحظه کار هستند بخصوص نسبت به خانواده و دوستانشان.

انگشت انگشتری: شما فردی حساس و رمانتيک هستيد. عميقا اميد داريد تا عشقی بيابيد که گرما بخش دل و ابدی باشد.

انگشت کوچک: شما فرد مهربان و متواضعی هستيد به جزئيات توجه می کنيد و دوست نداريد در کارهايتان کوچکترين اشتباهی از شما سر بزند. شما بيش از حد خودتان را مشغول کار می کنيد.

در چند انگشت: آن عذد از افراد که در دو انگشت يا بيشتر انگشتر دارند اعتماد به نفس ندارند و هميشه مراقب هستند تا عشق واقعی شان را بيابند. عاشق تجملات هستند اما آن را جايگزين ناقابلی برای دوستان و عاشق خود می دشنند.

انگشتر به دست نمی کنيد: شما خواستار زندگی ساده و بدون تجملات هستيد .

فردی بی ريا قابل اطمينان آرام باهوش و سختکوش هستيدو هميشه دوستدار آموختن چيزهای تازه هستيد. به دليل احساس خجالتی که داريد از جمع دوری کرده تا جايی که بتوانيد از مشاجره پرهيز می کنيد.(منو می گه هاااااا)

من فردا آپ نمی کنم چون کنکور دارم جون هر کی دوسش داريد برام دعا کنيد . تا پس فردا بای


shideh joon