من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

سلام سلام صد تا سلام حال و احوال؟ وای چقدر دلم واسه اينجا تنگيده بود ولی اصلا حس آپ کردن نبود بعد هم می خواستم با دست پر بيام.حالم داره از اين علافی و انتظار اين نتايج لعنتی کنکور به هم می خوره کم مونده دپرس شم.آخه من نميدونم مگه اينها می خوان فيل هوا کنن. کلا ۲۰ هزار نفر تو تاريخ ۲۰ آبان کنکور عملی دادن (تربيت بدنی؛گرافيک و نقاشی).اگه روزی ۱۰۰ تا هم تصحيح ميشد ۴۰بار تا حالا نتايج اومده بود خدا نگذره از کسی که سازمان سنجشو احداث کرد. ديگه حوصله خودم هم ندارم. باز غر غرو شدم .اصلا بی خيال

قابل توجه آقايون:(۷ افسانه در مودر زن ها که مردها به غلط آن را باور دارند)                               

۱-هرگز نميتوان رضايت کامل زنها را جلب کرد.

۲-توقع زن ها خيلی بالا است.

۳-زنها هميشه می خواهند مردها را تحت کنترل خود در آورند.

۴-زنها موجوداتی انحصار طلب و حسود و شکاک هستند.

۵-زنها بيش از حد احساساتی و عاطفی هستند.

۶- زنهايی که توانا قدرتمند کارآمد ماهر و با عرضه هستند نيازی ندارند که از طرف مردها مورد حمايت و مراقبت قرار گيرند.

۷-زنها همواره درصددند تا آزادی مردها را بگيرند و آنها را از حق طبيعی شان محروم کنند.


shideh joon