من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


اس ام اس

Dosti mese asfalte khise harchi bishtar vaisti raftanet sakhttar mishe vali age beri rad yadet ta hamishe mimone


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

shideh joon