من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


مطمئن باش و برو

سلامخوبین؟ما رو نمی بینین خوشین؟چه خبراااااما که حوصله مون انقذه سر رفته که نگوراستی یه خبر:یکی از اون ۲نفر که تو پست قبلی گفتم پیدا شدیکی از بچه هایی که همیشه به اینجا سر می زد انگار منتظر بود که من اینو بگماومده تو کامنت ها اصرار و التماس که بابا من همونم که تو فال بود دیگه انقدر منو قسم داد دلم براش سوخت روم نشد بگم نهگفتم فعلا تو یکیشون باش تا دومی هم پیدا شه ایشالاقابل توجه آبروریزیخب یه شعر برای امروز می ذارم و تا بعد بای

          مطمئن باش و برو...ضربه ات کاری بود...

        دل من سخت شکست.

                             وچه زشت...به من و سادگی ام خندیدی...

                  به من و عشقی پاک...

                        که پر از یاد تو بود ...وخیالم می گفت

      تا ابد مال تو بود....

    تو برو...برو تا راحت تر

           تکه های دل خود را آرام سر هم بند زنم.


shideh joon