من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


روانشناسی زندگی

چه نگرشی نسبت به زندگی دارید؟

۱-چه زمانی از شبانه روزدر بهترین حس و حال به سر می برید؟الف-صبح هنگام(۲امتیاز) ب-بعد از ظهر و اوایل غروب(۱امتیاز) ج-شب هنگام(۰امتیاز)

۲-شما معمولا: الف-با گام های بسار بلند و سریع راه میروید(۳امتیاز) ب-با گامهایی کوتاه ولی خیلی سریع راه می روید(۲امتیاز) ج-در حالی که سرتان را بالا میگیرید و به دنیا لبخند میزنید با گام هایی تقریبا کوتاه و اهسته راه میروید(۴امتیاز) د-در حالی که سرتان را پایین انداخته اید با گام هایی کوتاه و آهسته راه میروید(۰امتیاز) ه-خیلی اهسته راه میروید(۱ امتیاز)

۳-در هنگام صحبت با دیگران شما: الف-دست به سینه مقابل آنان می ایستید(۴امتیاز) ب-در حالی که دستانتان را به هم میمالید مقابل انان می ایستید(۳امتیاز) ج-یک یا دو دستتان را پشتتان نگه می دارید(۱امتیاز) د-دستتان را مرتبا به سوی طرفتان دراز می کنید(۲امتیاز) ه-با موها یا گوشتان ور می روید یا چانه تان را می خارانید(۰امتیاز)

۴-زمانی که در حالت رضایت خاطر و آرامش به سر می برید معمولا: الف-زانوانتان را به یک سمت کج میکنید و پاهایتان را کنار هم قرار میدهید(۳امتیاز) ب-پاهایتان را روی هم می اندازید(۲امتیاز) ج-پاهایتان را دراز میکنید و یا فاصله ای بین آنها ایجاد می کنید(۱امتیاز) د-یک پایتان را زیر خود قرار می دهید و دیگری را حایل آن یکی میکنید(۰امتیاز)

۵-وقتی از چیزی واقعا خوشحالید معمولا: الف- خنده ای سرخوشانه و از ته گلو با صدای بلند سر میدهید(۳امتیاز) ب-میخندید ولی نه با صدای خیلی بلند(۲امتیاز) ج-با دهان بسته میخندید(۱امتیاز) ه-لبخندی بی صدا میزنید(۰امتیاز)

۶-هنگامی که وارد یک مهمانی میشوید غالبا: الف-آنجنان با سروصدا وارد میشوید که همه متوجه حظورتان شوند(۲امتباز) ب-بی سروصدا وارد میشویدو با دقت دنبال چهرهای آشنا میگردید تا پیش او بنشینید(۱امتیاز) ج-بی سروصدا وارد شده و در حالی که در تلاشید تا کسی شما را نبیند در گوشه ای دنج و خلوت می نشینید(۰امتیاز)

۷-کدام یک از رنگهای زیر را بیشتر دوست دارید: الف-قرمز یا نارنجی(۳ امتیاز) ب-مشکی(۱امتیاز) ج-زرد یا آبی آسمانی(۶امتیاز) د-سبز(۵امتیاز) و-سرمه ای یا بنفش و ارغوانی(۲امتیاز) ه-سفید(۴امتیاز) ی-قهوه ای یا خاکستری(۰امتیاز)

۸-زمانی که شب در رختخواب هستید در چند دقیقه آخر قبل از اینکه خوابتان ببرد معمولا:الف-طاقباز و روی کمرتان دراز کشیده اید(۴امتیاز)     ب-دمر و روی شکمتان دراز کشیده اید و صورتتانروی بالش قرار دارد(۳اتیاز)      ج-در حالی که حالت منحنی به بدنتان داده اید به پهلو دراز کشیده اید(۲امتیاز)     د-به صورتی دراز کشیده اید که سرتان روی یکی از دستانتان قرار دارد(۱امتیاز)      ه-در حالی دراز کشیده اید که سرتان زیر رواندازتان قرار دارد(۰امتیاز)

۹-معمولا خواب می بینید که:الف-در حال سقوط از بلندی هستید(۰امتیاز)      ب-در حال جنگ و دعوا و تقلا هستید(۱امتیاز)      ج-در حال جستجو برای یافتن چیزی یا فردی هستید(۲امتیاز)      د-در حال شنا یا پرواز هستید(۴امتیاز)      ه-بیشتر اوقات اصلا خواب نمی بینید(۳امتیاز)       ی-بیشتر اوقات خواب هایتان شیرین و خوشایند هستند(۵امتیاز)

نتیجه تست

بین صفر تا ۱۰امتیاز:شما حالتی ناامید و مایوس نسبت به زندگی دارید و متاسفانه روزها و شبها را بدون هیچ انگیزه یا امیدی بهآینده پشت سر می گذارید.از برقراری ارتباطهای جدید با افراد جدید خودداری می کنید و درصدد استحکام بخشی به ارتباطات قدیمی تان نیز نیستید.اگر به این شکل پیش بروید طولی نخواهد کشید که طعم تلخ و درد اور تنهایی را می کشید.بهتر است به تقویت اعتماد به نفس و جسارتتان بپردازید به دنیا لبخند بزنید دست دوستی به سوی اطرافیانتان دراز کنید درهای ارتباطی را باز بگذارید با امید و انگیزه بیشتر نسبت به آینده ای زیبا و درخشان پیش بروید و کمتر به خود و دیگران سخت بگیرید.

بین۱۱ تا ۲۱امتیاز:شما بر این گمان هستید که زندگیتان از استحکام و ثبات لازم برخوردار است و به منظور اجتناب از هرگونه شکست و ناکامی احتمالی مایلید روندی یکنواخت را ادامه دهید.در حالی که اگر با دقت بیشتری به به اطرافتای بنگرید ملاحظه خواهید کرد که لحظه لحظه زندگی مملو از آموختنی هایجدید و سودمند است پس صرف اینکه در حال حاظر از زندگیتان رضایت دارید دست از تلاش برای رسیدن به پیشرفتها و موفقیت های جدید نکشید.دامنه ارتباطهایتان را گسترش دهید و از تجربه چیزهای تازه در زندگی نهراسید مطمئن باشید که به این شکل زندگی تان روز بهروز پربارتر و شیرین تر میشود.

بین ۲۲ تا ۳۳ امتیاز:آفرین بر شما!با وجود انکه فرد با جسارت و موفقی محسوب می شوید ولی همواره در صدد فراگیری چیزهای جدید هستید.با گام هایی بلند و حساب شده به سوی آینده ای درخشان تر پیش می روید و به سان الگویی مستحکم برای اطرافیانتان عمل می کنید.شما از لحظه لحظه زندگیتان لذت می برید کار امروز را به فردا نمی اندازید همیشه در تلاشید تا مشکلات و موانع موجود بر سر راه پیشرفت و موفقیت تان را از میان بردارید و گام های سنجیده تان به سوی آینده حقیقتا قابل تحسین و ستایش هستید.


shideh joon