من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


منه بدبخت

سلامخوبین؟خدا رو شکرچه عجب من بعد عمری اومدم که آپ کنمآخه به خدا انقدر واسه دانشگاه کار دارم که یه بیرونه درست حسابی نمی تونم برم(دروغ گفتم ۴ روز تعطیلی ۲روزشو بیرون بودم ولی زیاد خوش نگذشت)آخه من نمیدونم این چه وضعه دانشگاهه همه از اول تا آخر ترم حال می کنن آخر ترم هم میشینن دو هفته درس می خونن امتحان می دن اونوقت ما از اول تا آخر ترم کار انجام می دیم و زحمت می کشیم دو هفته آخر امتحانا حال می کنیم نمی خواد درس بخونیم اونم در حالی که واسه یکی از درسای مهممون یه استاد اوردن که فکر کنم ۴ یا ۵ سال ازمون بزرگتره بلانسبت قد یه گاو نمی فهمه بعد همچین قضیه رو جدی گرفته که انگار احمدی نژاده و قضیه انرژیه هسته ای . ای خدا ما چقدر بدبختیم.ولی استادهای زن اکثرا قاطین و خیلی بد نمره می دن خدایی تو این یه مورد استادای مرد بهترن.خلاصه این بود شرح بدبختیای من .راستی ۶ روز دیگه تولد اینجاس. اینجا هم یه ساله می شه قول می دم واسه تولدش دو سه تا آپ با هم بذارم پس تا تولد اینجا بابای.
shideh joon