من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

سلام من حوصله هيچ چيز و هيچ کس و ندارم.

ديروز هم يه اتفاق گند افتاد.

حالم داره به هم می خوره. دلم ميخواد بشينم فقط گريه کنم

دلم خيلی گرفته.

 

گريه کن گريه قشنگه گريه سهم دل تنگه

سر بده اواز هق هق خالی کن دلی که تنگه گريه کن گريه قشنگه.


shideh joon