اوني که بدون تو نماند من بودم

يكي داشت و يكي نداشت; اوني كه داشت تو بودي و اوني كه تو رو نداشت من بودم!

يكي خواست و يكي نخواست; اوني كه خواست تو بودي و اوني كه بي تو بودن رو نخواست من بودم!

يكي آورد و يكي نياورد; اوني كه آورد تو بودي و اوني كه جز تو به هيچكس ايمان نياورد من بودم!

يكي برد و يكي باخت; اوني كه برد تو بودي و اوني كه دل به تو باخت من بودم!

يكي گفت و يكي نگفت; اوني كه گفت تو بودي و اوني كه دوست دارم رو به هيچكس جز تو نگفت من بودم!

يكي ماند و يكي نماند; اوني كه ماند تو بودي و اوني بدون تو نماند من بودم.

يكي بود و يكي نبود; اوني كه بود تو بودي و اوني كه نبود من بودم!

/ 7 نظر / 10 بازدید
Timberland

به خدا من ارزش اين همه رو ندارم... پس چرا اين حرفارو زودتر بهم نگفتی..

حمـيـــــــد

يکی کامنت گذاشت و يکی نذاشت!!اونی که همچنان کامنت ميذاره منم و تو هيچ وقت!!!<با اندکی تلخیص!!>

حمـيـــــــد

من آن خورشيد زر پوشم که با ظلمت نميجوشم ------------>جدی نگيريد!!

مژگان

کلی خوشمان آمد.....بعد کلی بخاطر کامنت ها نیشمان باز شد...بهر صورت موفق باشي

Timberland

اول سلام.... بابا تو کجايی ؟؟؟ به اين آی ديت هم که سر نميزنی ؟! يكي بود و يكي نبود; اوني كه نبود تو بودي و اوني كه بود من بودم!!!

حمـيـــــــد

توجه توجه ما حوصلمون ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رفت ! لطفاْ يه شعری ؛ فالی ؛ موضوعی ؛ داستانی ؛!!! برای آپ پيدا کن!

nadaram

ye sari be ma bezan delemoon tang shode