دستگير شديم

سلام04.gifحال و احوال چطوره؟05.gif من که خيلی خيلی بدم. فردا امتحان دارم . ولی هيچی نخوندم02.gifيه اتفاقه خيلی بد هم برام افتاد17.gifروزشنبه با دوستم توسط کلانتری دستگير شديم02.gif17.gifخيلی بد بود. اميدوارم واسه هيچ کس از اين اتفاق ها نيفته 15.gif مادر دوستم اومد با يه تعهد در آوردمون30.gifمن که بايد ساعت ۷ ميرسيدم خونه ساعت ۱۰ رسيدم02.gifبيچاره مامانم کم مونده بود سکته کنه15.gifخيلی دعوام کرد تازه من نذاشتم که بفهمه چی شده  فقط گفتم ترافک بود و تاکسی نبود16.gifاما واقعا خطر از بيخ گوشمون گذشت .چه شانسی اوردم.20.gifانقدر اعصابم خورده که اصلا نمی تونم درس بخونم .تو رو خدا برام دعا کنيد اين ۲ تا امتحانی روکه مونده رو خوب بدم.25.gifتا بعد خدانگهدار

/ 4 نظر / 9 بازدید
مجيد

سلام خانومه شيطون. به به ميبينم که کارت افتاده با آژانو کلانتری آخه گلم شيطونی هم حدی داره ما که پسريم جامون به اینجور جاها باز نشده (خدا رو شکر) ديگه از شما بعيده.کاش ۱ توضيح هم ميدادی که چرا گرفتنت قربونش برمولی خودمونيم با اينکه وب لاگت سالی ۱ بار آپ ميشه ولی با نوشتنت حال کردمخيلی باحال مينویسي من با اینکه فردا امتحان دارم ولی نشستم تا آخرش خوندمدر عین سادگی این اولین وبلاگیه که نظرمو به خودش جلب کرده به حر حال دوست دارم باهاتون بيشتر آشنا بشم البته اگه افتخار ميدی گلم

حديثه

راستی دوستت شام خورد يا نه راستی قيافه اقا پليسه اين جوری نبود

حمـيـــــــد

شبا که بعضيها ميخابن آقا پليسه بيداره!!!آقا پليسه زرنگه با bf--gf هاميجنگه!!!!!!