لام04.gifمن ذوقيدم04.gifمن دير به دير آپ کنم نظرها بيشتر می شه؟11.gifمن ۲روز غيبت غير موجه(شما بخونيد موجه و به بزرگی خودتون ببخشيد) داشتم08.gifراستی دوست عزيزم6کی من و دوست نداره هم به جمع وبلاگ نويس ها اضافه شد بهش سر بزنيد قول می ده مطالب جالب بنويسه03.gif.امروز چند تا جمله قشنگ از جبران خليل جبران می نويسم که اميدوارم خوشتون بياد . ۲ چيز هم تا يادمه بگم که اوليش مرگ مرتضی مميز که تسليت ميگم دومی هم تشکر از رضا نيسی عزيز www.RNM.ir که هميشه مياد اينجا بهم سر می زنه و نظرات قشنگشو ميده10.gif.

سخاوت اين  نيست که آنچه را که من بيشتر از تو به آن احتياج دارم به من ببخشی بلکه آن است که به من ببخشی آنچه را که بيش از من به آن نياز داری.

چقدر فرومايه ام من هنگامی که زندگی به من طلا می دهد و من به تو نقره می دهم و خود را سخاوتمند می انگارم.

من سکوت را از آدم پرگو آموختم بردباری را از آدم نابردبار و مهربانی رااز آدم نامهربان اما عجيب است که قدردان اين آموزگاران نيستم.

شما به آنچه که گفته می آيد باور داريد. به ناگفته ها باور آوريد زيرا سکوت آدمی به حقيقت نزديک تر است تا گفته هايش.

حقيقتی دوست داشتنی را با کلماتی اندک باز گوييد اما حقيقتی زشت را هرگز و با هيچ کلامی بازگو نکنيد.

ما اغلب از فرداها قرض می کنيم تا وام خويش را به ديروزها بپردازيم.

عشق برای هميشه از زيبايی می هراسد با اين وجود زيبايی برای هميشه توسط عشق دنبال خواهد شد

/ 4 نظر / 7 بازدید
sahar

سلام شيده جونم مرسی ازمتنت غير از تو شيشکی من و دوست نداره تا بعد بای

ada

salam jigar

رضا نیسی

خواهش میکنم شرمنده کردی . سایتت یه رکورد زده 7 تا پیغام... به قول شما تهرانی ها ای ول... کسی این خواننده رو میشناسه ؟ فوق العادست http://www.demisroussos.net/fr/audio/good.htm

sahar

سلام شيده ميبينم که ديگه حوصله نداری وبلاگتو تند تند آپ کنی