سلام 04.gifيکی به من بگه از دست خودم چی کار کنم تا يه چيزی به فکرم ميرسه بدون اينکه يه ذره بيشتر فکر کنم انجامش می دم.09.gifديروز يهو به کله م زد موهامو کوتاه کنم جای همه خالی يه گند خوشگل به موهام زدم29.gifانقدر زشت شدم(حالا مگه قبلا خوشگل بودم؟) من موهامو می خوام17.gifعصر هم با همون موهای قشنگ با ۲ تا از دوستام که دوقولو هستن رفتم بيرون که خوش نگذشت . راستی ديروز آلبوم ماچ افشين به دستم رسيد حسابی ترکونده. روی آهنگ ۶ و ۸ آلمانی خونده البته فکر کنم صدای داداشش باشه ولی باحاله حتما بگيريد05.gif شعری که امروز می نويسم از فريدون مشيريه تا فردا23.gif

                                    جرز و مد

ماه دريا را به خود می خواند و آب؛

        با کمندی در فضاها ناپديد

      دم به دم خود را به بالا می کشيد.

جا به جا در راه اين دلدادگان

                             اختران آويخته فانوس ها.

گفتم اين دريا و اين يک ذره راه!

می رساند عاقبت خود را به ماه

من چه می گويم جدا از ماه خويش 

بين ما

         افسوس:

                      اقيانوس ها........... 

/ 0 نظر / 5 بازدید