يه عالمه شيطونی

سلام 04.gifمن اومدم05.gifخيلی خيلی شرمنده از اينکه نبودم 03.gifچقدر هم که اينجا پر طرفداره02.gifو همه از اينکه من نبودم ناراحت شدن.29.gifخب يه کم از اتفاقاتی که تو اين مدت افتاده بگم:تو اين مدت من يه دختر کمی تا قسمتی بد بودم16.gifزياد شيطونی کردم04.gifجاتون خالی شنبه هم يه سوتيه گنده جلوی بابام دادم که بخير گذشت.13.gifهيچی نشده ترم اولی ۲ تا درس رو داشتم می افتادم که باز هم خدا رحم کرد07.gif(خدا جونم شکرت07.gif) انقدر مامانمو اذيت کردم مامانم از دسته من قهر کرد رفت خونه مامانش34.gif۳روز اونجا بود می گفت تا اين آدم نشه من بر نمی گردم30.gifديگه داداشه و باباه شاکی شده بودن و با پا درميونی مامان بزرگم وبه شرطی که من قول بدم آدم شم(همه گول خوردن منو آدم شدن؟04.gif)مامانم رضايت دادو برگشت. يه مهمونی توپ رفتم که جای همه خالی خيلی باحال بود35.gifچقدر آخه من پرروام که اين ها رو با افتخار می گم15.gifنه ديگه می خوام آدم شم .هر کس راه حلی واسه آدم شدن من بلده بگه چون همه از دستم شاکين25.gifحالا که انقدر دير به دير آپ کردم امروز ۲بار آپ می کنم.11.gifپسته بعدی رو هم يه تست روانشناسی ميذارم. فعلا بابای23.gif

/ 4 نظر / 7 بازدید
sahar

taze fahmidi man kheili vaghte vasat donbale ye rahi migardam vali peyda nemikonam

ارزو

من دختر خاله حديثه هستم خيلی باحالی مواظب ديگه لونری

حديثه

من نميدمنم ازدست کارای تو چی کار کنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم............

حديثه

شرمنده گشتم نبود نگرد نيست قضيه کرومزوم ميدونی که چی ميگم