سلااااام04.gifحال و احوال خوبه؟ می بينم که چهارشنبه سوريه و قراره دوستام امروز منو آتيش بزنن15.gifآخه چه جوری دلشون مياد ؟ آخه من گناه دارم17.gifوای که يک ساله دلم قنج (درست نوشتم؟) زده واسه ترق تروق امشب . واسه آتيش بازی امشب . واسه آتيش سوزوندن امشب . واسه بزن برقص آخر شب 35.gif.بابايی بيچاره که از اول اسفند يک بند سوزنش گير کرده که من امسال در خدمت شيده هستم هاااا من هم که در اين حالت هستم: الو الو بابايی صدات نمياد با منی؟25.gifبيچاره رفته يه عالمه مواد محترقه از نوع شيده خر کنی خريده . ولی من زير بار نمی رم 04.gif. من که از چهارشنبه سوری پيش قرار اينکه امسال کجا رو آتيش بزنيمو با دوستام گذاشتم.16.gifاميدوارم که امشب به همه خوش بگذره هيچ اتفاق بدی هم واسه هيچ کس نيفته.جون مادرهاتون رعايت افراد مسن؛ خانم ها و بچه ها رو بکنيد 14.gif. فردا پس فردا هم ميام تعريف می کنم که امشب چيا شد البته اگه آتيشم نزده باشن.18.gif تا بعد بای.

اين مطلب پايينی هم از وبلاگه

http://www.mahsaweb.blogfa.com/ برداشتم آخه خيلی قشنگ بود بهش سر بزنيد پشيمون نمی شيد.

بچه ها شوخي شوخي بهگنجشك ها سنگ ميزنند و گنجشكها


جدي جدي ميميرند –آدما شوخي


شوخي زخم ميزنند و قلبها جدي جدي ميشكنند و تو شوخي شوخي


لبخند ميزني و من جدي جدي عاشق ميشم.

(اين پستو ديروز نوشتم پرشن قاطی کرده بود آپ نمی شد امروز گذاشتمش)

/ 1 نظر / 5 بازدید
حديثه

عزيز گلم انقدر آتيش نسوزون دست بابات درد نكنه كه وسايل آتيش سوزوني برات فراهم كرده