هفت رنگ

سلام04.gifمن اومدم09.gifمگه کجا رفته بودم؟11.gifهيچ جا من کجا رو دارم که برم15.gifتو خونه پوسيدم24.gifگفتم بيام يه دستی به سر و روی اينجا بکشم14.gifگفتم می خوايم بريم پارک 05.gifرفتيم اصلا مثل سال های پيش نبود 02.gifما هر سال يه عالمه دوست پارکی پيدا ميکنيم و يه اکیپ می شيم07.gifاما امسال هيچ کدوم از بچه ها نبودن 02.gifاصلا خوش نگذشت29.gifاز اونجايی که به قول دوستم منگولی لاغری دارم08.gif18.gif(با تمام سعی ام واسه چاق شدن ۴۵ کيلو ام28.gif)ديدم اين پارک رفتن فقط لاغرترم26.gif می کنه پس بيخيال شدم09.gifخسته نباشم.خيلی وقته اينجا شعر ننوشتم برای اموز يه شعر قشنگ که نمی دونم از کيه رو ميذارم08.gifبه قول کيوان که ديگه به اينجا سر نمی زنه بای تا های23.gif

آدم ها را با رنگها يشان شناختم ...

قرمز ، گرم گرم...

آبی، روان و آرام...

سبز ، مهربان و دوست داشتنی ...

اما تو سفيد بودی ،...

سفيد سفيد ...

پاك و منزه 

امان از آفتاب ... امان ...

تابيد و ... هفت رنگت پيدا شد .

...

/ 5 نظر / 9 بازدید
--------------------------

سلام... به به من دوباره اومدم... خيلی ممنون .... خواهش می کنم ... بابا کاری نکرديم که ... وظيفس.. از خوشحالی الان نميدونی چيکار کنی...

--------------------------

يه سری به ما بزن... دلت تنگ شده بود ميدونم.... ديگه نميرم... قول ميدم..

--------------------------

تا يادم نرفته.... بابا مجرم..... اسير..... خلاف سنگين....... زندانی.... دزد... بی حجاب... خفن.... جانی... اعدامی...شهيد شيرودی.. و ...

حمـيـــــــد

کمونيست .... تروريست.......انرژی هستهای حق مسلم ماست هسته اين......