طراحی کنيد و به شخصيت خود پی ببريد.

یک ورق کاغذ سفید بردارید و روی آن تصویر یک بز بکشید سپس جواب تست را بخوانید و تفسیر مشخصات تصویری را که کشیده اید بدانید.

این تست آزمون مفیدی است برای دانستن خصوصیات شخصی فردی که آن را کشیده است.حالا به تفسیرهای زیر توجه کنید.اگر صورت بز را رو به وسط کاغذ کشیده اید فرد واقع بینی هستید.اگر چهره ان به سمت پایین باشد فرد بدبینی هستید که به رفتارهای منفی تمایل دارد.اگر چهره رو به سمت چپ کاغذ باشد شما عرف و رسومات را باور دارید .صمیمی هستید و تاریخ های مختلف مانند روز تولد و غیره را خوب به خاطر دارید .اگر رو به سمت راست کاغذ داشته باشد فردی نو آور و فعال هستید.اما حس قوی نسبت به خانواده ندارید و هیچ وقت تاریخ های خاص را به خاطر ندارید.اگر صورتش روبروی شما باشد و در حال نگاه کردن به شما فردی رک گو هستید از بازی هی مختلف لذت میبرید و از بحث کردن نمیهراسید و از آن دوری نمی جویید.اگر تصویر را با جزییات زیادی کشیده اید فردی تحلیل گر محافظه کار و غیر قابل اطمینان هستید. اگر جزییات کمی دارد شما فردی احساساتی و ساده لوح هستید به جزییات توجه خاصی ندارید و اهل ریسک هستید.اگر برای بز کمتر از چهار دست و پا کشیده اید فرد نامطمئنی هستید که دوره تغییرات عمده را از سر میگذرانید.اگر برایش چهار دست و پا کشیده اید فرد مطمئنی هستید همینطور یکدنده وبه ایده آل هایتان متکی هستید .اندازه گوشهای بز نشان دهنده آن است که چه میزان شنونده خوبی هستید .هرچه گوشهای بزرگتری باشند بهتر است.درازای دم بز نشان دهنده کیفیت زندگی عشقی شماست و باز هم هر قدر درازتر باشد بهتر است.

/ 0 نظر / 9 بازدید